Ann-Sophie Deproost


(Brujas, Bélgica,1989)


—Instal·lació Pich Aguilera (Mapa)


Ann-Sophie Deproost és una artista visual que practica un procés d’hibridació tècnica entre dibuix i fotografia que vol esborrar els límits que separen les dues disciplines. Un traç pictòric que intervé i resignifica la imatge fotogràfica.

Hem d’emmarcar el seu treball dins els corrents crítics dels Estudis visuals o la Antropologia de la imatge, sobretot pel que fa a les reflexions sobre la mirada i la contraposició entre imatge i medi, és a dir, de les diferents naturaleses de la imatge mental i de la imatge material.

La càmera ja no és l’única eina del fotògraf. L’escàner, la captura de pantalla o l’apropiació de la imatge trobada s’han convertit en estris habituals de l’exercici de la fotografia. La recerca experimental de Deproost incorpora procediments mixtos de manipulació de la imatge siguin aquest químics, mecànics, digitals o manuals. Laboratori, taula i ordinador. També pel que fa al dibuix ja que utilitza el llapis, tintes tradicionals, diferents pigments i la impressora digital.

Tot això i l’elecció del suport final, l’elecció del paper, fotogràfic o no, la seva textura, el seu gramatge, la seva corporeïtat, converteix cada treball en una peça única. Una singularitat que contrasta amb la reproductibilitat infinita de la fotografia.

Una manera lenta de treballar, que suma capes de temps i significat a una obra que no vol representar una realitat tangible i unívoca sinó que vol ser-ne una interpretació poètica i fragmentada.

El concepte d’instant decisiu queda anul·lat amb l’acumulació d’aquets estrats materials en el terreny de cultiu de la imatge. Una estratificació que remet a diferents capes de temps. Motius paisatgístics i fragments urbans en blanc i negre traspassats pel dibuix en una creació gradual, que incorpora el temps com a tema principal. El temps o la seva ensulsiada.