Artistes de la primera edició

Alberto García-Alix
Ricky Dávila
David Jiménez
Juan Diego Valera
Laura Silleras
Tiago Da Cruz
Zaloa Fuertes