LA NUU 2022

Festival Internacional de Fotografia de Rubí 
De l’1 al 30 d’octubre de dos mil vint-i-dos
Vuitena edició. La vida, manual d’instruccions
︎︎︎Fotografia: Julie Van der Vaart